9/9

საფოსტო პაკეტები

121.6  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა სახეობაპაკეტები შეფუთვაში ცალი შეფუთვაში25 ც.
10.4  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა გახსნის უხილავი მცდელობებისაგან დაცვა, როგორიცაა "Security"კი ცალი შეფუთვაში10 ც.
12.7  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა სიმჭიდროვე / სისქე (გ / მ.კვ / მკმ)100 გ/ კვ.მ ცალი შეფუთვაში10 ც.
77.4  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა სიმჭიდროვე / სისქე (გ / მ.კვ / მკმ)120 გ/ კვ.მ ცალი შეფუთვაში200 ც.
22.8  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა საჰაერო ბალიშითარა ცალი შეფუთვაში50 ც.
38.5  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა სახეობაპაკეტი ცალი შეფუთვაში50 ც.
321.8  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა გახსნის უხილავი მცდელობებისაგან დაცვა, როგორიცაა "Security"არა ცალი შეფუთვაში500 ც.
10.2  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა სიმჭიდროვე / სისქე (გ / მ.კვ / მკმ)80 გ/ კვ.მ ცალი შეფუთვაში50 ც.
88.0  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა სიმჭიდროვე / სისქე (გ / მ.კვ / მკმ)80 გ/ კვ.მ ცალი შეფუთვაში500 ც.
259.5  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა სახეობაპაკეტები შეფუთვაში ცალი შეფუთვაში200 ც.
22.8  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა სიმჭიდროვე / სისქე (გ / მ.კვ / მკმ)120 გ/ კვ.მ ცალი შეფუთვაში50 ც.
77.1  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ბეჭდვა "სად-ვისთან"არა გახსნის უხილავი მცდელობებისაგან დაცვა, როგორიცაა "Security"არა ცალი შეფუთვაში200 ც.
 
ფასი