9/9

კორპის დაფები

27.3  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაHDF (მკვრივი ხის ბოჭკოვანი) დაფის ზომა30x45 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
47.1  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაHDF (მკვრივი ხის ბოჭკოვანი) დაფის ზომა60x45 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
68.2  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაHDF (მკვრივი ხის ბოჭკოვანი) დაფის ზომა60x90 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
124.0  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაHDF (მკვრივი ხის ბოჭკოვანი) დაფის ზომა90x120 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
24.6  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაLDPM დაფის ზომა30x45 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
38.5  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაLDPM დაფის ზომა45x60 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
72.1  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაLDPM დაფის ზომა60x90 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
98.7  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაLDPM დაფის ზომა90x120 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
550.7  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაკორპის დაფის ზომა100x150 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
292.9  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაკორპის დაფის ზომა60x90 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
401.3  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაკორპის დაფის ზომა120x90 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
226.5  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
დაფის დაფარვაკორპის დაფის ზომა100x150 სმ დაფის კომპლექტურობააქვს
 
ფასი