9/9

სასკოლო წებო

1.9  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფი3 წლიდან დანიშნულებაქაღალდი, მუყაო მოცულობა94 კუბ.სმ
0.8  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფი3 წლიდან დანიშნულებაქაღალდი, მუყაო, ფოტო ქაღალდი მოცულობა / წონა25 გ.
1.0  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფი3 წლიდან დანიშნულებაქაღალდი, მუყაო, ფოტო ქაღალდი მოცულობა / წონა45 გ
0.9  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფი3 წლიდან დანიშნულებაქაღალდი, ხე, ფოტო ქაღალდი მოცულობა / წონა45 გ
0.9  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფისკოლამდელი / უმცროსი კლასები დანიშნულებაქაღალდი, მუყაო, ხე, ტყავი მოცულობა / წონა45 გ
3.7  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფი3 წლიდან დანიშნულებამშრალი ფოთლები მოცულობა / წონა60 გ
1.1  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფი3 წლიდან დანიშნულებაქაღალდი, ხე, ფოტო ქაღალდი მოცულობა / წონა65 გ
1.4  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფი3+ დანიშნულებაქაღალდი, მუყაო მოცულობა / წონა20 გ
1.9  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფიშეზღუდვების გარეშე დანიშნულებაქაღალდი, მუყაო, ტყავი, ქსოვილი მოცულობა / წონა125 გ
0.8  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფიშეზღუდვების გარეშე დანიშნულებაქაღალდი, მუყაო, ტყავი, ქსოვილი მოცულობა / წონა25 გ.
1.3  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფიშეზღუდვების გარეშე დანიშნულებაქაღალდი, მუყაო, ტყავი, ქსოვილი მოცულობა / წონა85 გ
1.1  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ასაკობრივი ჯგუფიშეზღუდვების გარეშე დანიშნულებაქაღალდი, მუყაო, ტყავი, ქსოვილი მოცულობა / წონა65 გ
 
ფასი