9/9

ტექსტის კორექტორები

გაყიდვაშია
+
3.8  (დღგ-ს ჩათვლით)
ექსტრა სითეთრეარა მაკორექტირებელი სითხის ნაკადის წვერიმეტალის მოცულობა (მლ)12
გაყიდვაშია
+
2.0  (დღგ-ს ჩათვლით)
ექსტრა სითეთრეკი მაკორექტირებელი საშუალებების შემადგენლობა (ბაზა)სწრაფად შრობადი მოცულობა (მლ)20
გაყიდვაშია
+
6.9  (დღგ-ს ჩათვლით)
ერთჯერადიკი ექსტრა სითეთრეკი კორპუსის ფერიასორტიმენტში
გაყიდვაშია
+
8.0  (დღგ-ს ჩათვლით)
ერთჯერადიკი ექსტრა სითეთრეარა კორპუსის ფერილურჯი
გაყიდვაშია
+
3.7  (დღგ-ს ჩათვლით)
ერთჯერადიკი ექსტრა სითეთრეარა კორპუსის ფერილურჯი
გაყიდვაშია
+
3.6  (დღგ-ს ჩათვლით)
ერთჯერადიკი ექსტრა სითეთრეარა კორპუსის ფერიასორტიმენტში
გაყიდვაშია
+
3.0  (დღგ-ს ჩათვლით)
ერთჯერადიკი ექსტრა სითეთრეარა კორპუსის ფერიასორტიმენტში
1.7  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ექსტრა სითეთრეარა მაკორექტირებელი საშუალებების შემადგენლობა (ბაზა)სწრაფად შრობადი მოცულობა (მლ)20
6.5  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ექსტრა სითეთრეკი მაკორექტირებელი სითხის ნაკადის წვერიშარიკი მოცულობა (მლ)1.3
11.1  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ექსტრა სითეთრეკი მაკორექტირებელი სითხის ნაკადის წვერიშარიკი მოცულობა (მლ)1.3
3.1  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ექსტრა სითეთრეარა მაკორექტირებელი სითხის ნაკადის წვერიმეტალის მოცულობა (მლ)10
5.1  (დღგ-ს ჩათვლით)
არ არის გაყიდვაში
ექსტრა სითეთრეკი მაკორექტირებელი სითხის ნაკადის წვერიმეტალის მოცულობა

საკანცელარიო კორექტორი საშუალებას გაძლევთ გამოასწოროთ შეცდომები უკვე დაბეჭდილ ან ხელთნაწერ ტექსტში. ქაღალდის ფერის გაუმჭვირვალე ნივთიერება, მთლიანად მალავს არასწორ ვერსიას და შესაძლებელს ხდის ზემოდან გადააწეროთ სწორი.

იმისათვის რომ აკურატულად მოხდეს ტექსტის რედაქტირება, იყენებენ:

• მაკორექტირებელი სითხე - უნივერსალური ვარიანტი სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტებისთვის;

• ფანქარ-კორექტორი- საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ ზუსტი შესწორებები წვრილი წვერის დახმარებით;

• ფირ-კორექტორი - სტრიქონების ჩასწორების მეთოდი, ის არ საჭიროებს გამოშრობას და საშუალებას გაძლევთ დაუყოვნებლივ გადააწეროთ ახალი ინფორმაცია.

კატალოგში ასევე წარმოდგენილია გამხსნელები, რომლებიც ხელს უწყობენ გამხმარი პროდუქტის ფუნქციონირების აღდგენას. ასევე ნაკრები, რომლის კოპლექტშიც შედის კორექტორი და გამხსნელი.

ინტერნეტ მაღაზია ,,My Office’’-ში საკანცელარიო კორექტორის შეძენა შეგიძლიათ ყველაზე ხელსაყრელი პირობებით საბითუმო შესყიდვის შემთხვევაში. ვებგვერდზე მოცემულია საცალო ფასი, მაგრამ რაოდენობრივი შესყიდვის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება.

ფასი