9/9

თერმული ქაღალდი და როლერები

,,My Office’’-ში ფართოდ არის წარმოდგენილი თერმული ქაღალდი და როლერები - 80-ზე მეტი პოზიცია. ამგვარი სახარჯი მასალების გარეშე ოფისში, სავაჭრო ობიექტებში, ბანკებში, სახელმწიფო უწყებებში უბრალოდ შეუძლებელია მუშაობა. ჩვენს ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია და ხელმისაწვდომია მასალა:

• ფაქსებისთვის;

• პრინტერებისთვის;

• რიგის ელექტრონული სისტემებისთვის;

• სალარო აპარატებისთვის და სხვა.

მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რა ტიპის ქაღალდის გამოყენებაა საჭირო კონკრეტული აღჭურვილობისთვის. კატალოგი მოიცავს ოფსეტურ და თერმულ მასალებს. პირველზე ბეჭდვა ხდება სტანდარტული მეთოდით - მელნის გამოყენებით. მეორე ტიპის ქაღალდი გამოიყენება მოწყობილობებში თერმოელემენტებით, რადგან გამოსახულება ჩნდება ზედაპირის ნაწილობრივ გათბობის შედეგად.

მაღალი ხარისხის როლერები და თერმული ქაღალდი სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის ჩვენთან შემოთავაზებულია ძალიან ხელსაყრელი პირობებით - ინტერნეტით შეკვეთისას ფასი მინიმუმამდეა დაყვანილი, ხოლო საბითუმო შესყიდვის განხორციელების შემთხვევაში მყიდველი სარგებლობს დამატებითი ფასდაკლებით, ასევე შესაძლებელია უფასო მიწოდება.

ფასი