9/9

ფაქსის როლერები

10.8 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მოცულობა
10.6 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მწარმოებელიProMega fax
14.9 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მწარმოებელიProMega fax
5.9 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მოცულობა80 მკმ
17.6 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მწარმოებელიFax Стандарт
10.3 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მწარმოებელიFax Стандарт
 
ფასი