9/9

ფაქსის როლერები

6.5 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მოცულობა
9.8 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მწარმოებელიProMega fax
10.1 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მწარმოებელიProMega fax
4.0 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მოცულობა80 მკმ
12.9 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მწარმოებელიFax Стандарт
10.5 
არ არის გაყიდვაში
მასალათერმოქაღალი მასალის სიმკვრივე48 გ/კვ.მ მწარმოებელიFax Стандарт
 
ფასი